HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

THÔNG TIN CHI TIẾT

Hiện nay TRUNGDO đã có 6 Đơn vị thành viên sản xuất vật liệu xây dựng với sản phẩm đạt chất lượng cao. Gạch tấm lớn - Gạch ốp lát - Gạch tuynel - Ngói gốm sứ tráng men - Ngói đất nung - Bê tông thương phẩm

2021

SXKD VẬT LIỆU XÂY DỰNG

TRUNGDO định hướng trở thành Tập đoàn Sản xuất Kinh doanh đẳng cấp quốc tế.

CÁC THƯƠNG HIỆU

Gạch tấm lớn

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

Gạch ốp lát

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

Gạch đất nung

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

NGÓI gốm sứ TRÁNG MEN CAO CẤP

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

Gạch đất nung

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người