HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

THÔNG TIN CHI TIẾT

Hiện nay TRUNGDO đã có

2021

TƯ VẤN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT

TRUNGDO định hướng trở thành Tập đoàn Sản xuất Kinh doanh đẳng cấp quốc tế.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Lập dự án đầu tư

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

Đấu thầu, quản lý dự án

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

Giám sát, hoàn thiện công trình

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

Khảo sát địa chất công trình

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người