HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ
(TRUNGDO JSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

01

Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang

Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh

03

Xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai

04

Xí nghiệp Trung Đô 1

05

Nhà máy Granite Trung Đô

06

Nhà máy Trung Đô Slabstone

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người