HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

DETAILS

Hiện nay TRUNGDO đã có 6 Đơn vị thành viên sản xuất vật liệu xây dựng với sản phẩm đạt chất lượng cao. Gạch tấm lớn - Gạch ốp lát - Gạch tuynel - Ngói gốm sứ tráng men - Ngói đất nung - Bê tông thương phẩm

2021

BUILDING MATERIAL PRODUCTION

TRUNGDO aims to become a world-class Manufacturing and Trading Group.

BRANDS

Large slab tiles

The birth of TRUNGDO shows the desire to build a Vietnamese brand with world-class stature.

Tiles

The birth of TRUNGDO shows the desire to build a Vietnamese brand with world-class stature.

Fireclay brick

The birth of TRUNGDO shows the desire to build a Vietnamese brand with world-class stature.

CONCRETE PRODUCTS US

The birth of TRUNGDO shows the desire to build a Vietnamese brand with world-class stature.

NGÓI gốm sứ TRÁNG MEN CAO CẤP

The birth of TRUNGDO shows the desire to build a Vietnamese brand with world-class stature.

Fireclay brick

The birth of TRUNGDO shows the desire to build a Vietnamese brand with world-class stature.

en_USEnglish

For a better life for everyone