HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Công ty cổ phần TRUNGDO nhận được bằng khen cho công tác quản lý vốn xuất sắc năm 2022

Trong một năm đầy khó khăn và biến động của nền kinh tế, Công ty Cổ phần TRUNGDO đã ghi nhận một kết quả xuất sắc trong công tác quản lý vốn và đóng góp lợi nhuận lớn nhất trong cơ cấu công ty thành viên và công ty liên kết của tổng. Vào ngày 03 tháng 11 năm 2022, TRUNGDO đã được tôn vinh và nhận bằng khen từ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, một đơn vị trực thuộc Bộ Xây Dựng trong hội nghị quan trọng của người đại diện quản lý vốn nhà nước của Tổng. Điều này là một sự công nhận thành tích và cam kết của TRUNGDO trong việc quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh.

TRUNGDO đã liên tục đứng đầu trong việc đóng góp lợi nhuận lớn nhất trong cơ cấu công ty thành viên và công ty liên kết của tổng trong nhiều năm. Điều này không chỉ là một thành công riêng của công ty mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và hiệu suất làm việc xuất sắc của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên . Khả năng quản lý vốn và chiến lược kinh doanh tinh tế của TRUNGDO đã tạo ra giá trị cho cổ đông và góp phần quan trọng vào sự phát triển của tổng thể.

Hội nghị người đại diện quản lý vốn nhà nước của Tổng đã tôn vinh TRUNGDO trong một bối cảnh kinh tế biến động và thách thức. Điều này thể hiện rõ rằng công tác quản lý vốn trở nên càng cấp thiết và quan trọng trong thời gian hiện tại, khi môi trường kinh doanh thay đổi liên tục và yêu cầu sự linh hoạt và hiệu suất cao trong hoạt động tài chính.

TRUNGDO đã cam kết nỗ lực hơn trong việc thực hiện các hoạt động tài chính để đảm bảo nhiệm vụ quản lý vốn được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững. Điều này thể hiện sự sẵn sàng của công ty để thích nghi với những thách thức và cơ hội của môi trường kinh doanh hiện nay. TRUNGDO đang xác định nhiệm vụ quản lý vốn như một trọng tâm quan trọng và sẽ không ngừng theo đuổi sự xuất sắc trong lĩnh vực này.

Nhận bằng khen từ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội là một sự thừa nhận tuyệt vời về sự đóng góp và thành công của TRUNGDO trong công tác quản lý vốn. Chúng ta hy vọng rằng sự thành công này sẽ tiếp tục trong tương lai và TRUNGDO sẽ tiếp tục là một tấm gương xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý tài chính.

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người