HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Sự ra đời của SLAB-1, tấm đá nung kết khổ lớn đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam

Một bước nhỏ của SLABSTONE by Trung Đô, một bước nhảy vọt cho ngành vật liệu xây dựng!
Ngày 28.10.22 đã ghi lại dấu mốc ra đời của SLAB-1, tấm đá nung kết khổ lớn đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Đông Nam Á.
Hơn cả một vật liệu, đó là niềm tự hào của chúng tôi. Một sản phẩm vượt qua những khuôn khổ truyền thống để hiện thực hoá những giấc mơ lớn lao!
viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người