HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Hội Đồng Quản Trị
nhiệm kỳ 2021-2025

Sáng 27/04, tại TP Vinh, Công ty CP Trung Đô tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự đại hội có 62 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 25.685.319 cổ phần chiếm 85,6177 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

TRUNG DO định hướng sẽ tiếp tục là cái tên được nhiều đối tác tin tưởng và hợp tác trong tương lai.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty

ÔNG NGUYỄN HỒNG SƠN

CHỦ TỊCH HĐQT

ÔNG NGUYỄN DUY HIỀN
THÀNH VIÊN HĐQT
Kỹ sư xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

ÔNG NGUYỄN DUY HIỀN
THÀNH VIÊN HĐQT

Kỹ sư xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

ÔNG TRẦN VĂN HOÀN
THÀNH VIÊN HĐQTKỹ sư xây dựng – Trường Đại học xây dựng Hà Nội

ÔNG TRẦN VĂN HOÀN
THÀNH VIÊN HĐQT

Kỹ sư xây dựng – Trường Đại học xây dựng Hà Nội

ÔNG ĐOÀN QUANG LÊTHÀNH VIÊN HĐQTCử nhân kinh tế – Đại học tài chính kế toán Hà Nội.

ÔNG ĐOÀN QUANG LÊ
THÀNH VIÊN HĐQT

Cử nhân kinh tế – Đại học tài chính kế toán Hà Nội.

BÀ NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NGA
THÀNH VIÊN HĐQTCử nhân thương mại – Trường Đại học Rmit

BÀ NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NGA
THÀNH VIÊN HĐQT

Cử nhân thương mại – Trường Đại học Rmit

Bộ máy lãnh đạo công ty

Ban Giám đốc Công ty:

TT

Họ Tên

Chức vụ

1Nguyễn Duy HiềnGiám đốc
2Trần Văn HoànPhó Giám đốc
3Nguyễn Bá HoanPhó Giám đốc
4Đoàn Quang LêPhó Giám đốc

Trưởng các Phòng – Ban:

TTHọ tênChức vụ
1Trần Văn HoànPGĐ kiêm Trưởng Phòng Kinh tế – Kế hoạch.
2Nguyễn Nam KhánhKế toán Trưởng
3Phạm Xuân An Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.
4Phan Đăng DũngTrưởng Ban Dự Án KĐT Nam Nguyễn Sỹ Sách
5Trần Đình QuangTrưởng Ban QLDA N03-T6  Hà Nội

Giám đốc Nhà máy – Xí nghiệp thành viên:

TT Họ Tên Chức Vụ
1

Phan Thị Hoàng Yến

Giám đốc Nhà máy Granite TRUNGDO.

2

Trần Duy Lý

Giám đốc Xí nghiệp TRUNGDO Nam Giang.

3

Thái Duy Sơn

Giám đốc Xí nghiệp TRUNGDO Hoàng Mai.

4

Phạm Hải Linh

Giám đốc Xí nghiệp TRUNGDO 1.

5 Bùi Minh Hoàng Giám đốc nhà máy TRUNGDO Hà Tĩnh
6  Lê Xuân Đạt  Giám đốc nhà máy TRUNGDO Slab Stone
viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người