HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Hội nghị người lao động 2024

Trong không khí thi đua của những tháng đầu năm, Công ty CP Trung Đô triển khai tổ chức Hội nghị Người lao động tại các đơn vị trực thuộc.
Tại hội nghị, các đại biểu người lao động đã được nghe báo cáo hoạt động SXKD của đơn vị năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của các đơn vị. Đồng thời, người lao động còn được tham gia ý kiến đóng góp vào kế hoạch SXKD, tham gia đối thoại trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty về nhiều vấn đề mà người lao động quan tâm.
Về phía Ban lãnh đạo Công ty, đã trao đổi dân chủ và thẳng thắn những vấn đề mà NLĐ kiến nghị và thắc mắc. Thông qua đó, BLĐ Công ty động viên khích lệ người lao động trong toàn Công ty chia sẻ những khó khăn, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD của toàn Công ty trong năm 2024.

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người