HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Trung Đô nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

Ngày 16/5, tại Hội trường Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Trung Đô đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có đồng chí Cao Mạnh Hùng –  Phó bí thư Đoàn Thanh niên khối  Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Duy Hiền  –  Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty cổ phần Trung Đô, đồng chí Đoàn Quang Lê – Phó Giám đốc Công ty,– Chủ tịch công đoàn Công ty.

Tham dự Đại hội còn có các Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên công ty cổ phần Trung Đô.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Trung Đô phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tiếp thu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất. Ban chấp hành Đoàn Công ty đã tập trung phát động đoàn viên thanh niên trong Công ty hưởng ứng, tham gia sáng tạo, tìm tòi các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, qua đó phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên. Kết quả đã có nhiều sáng kiến được công nhận là sáng kiến kỹ thuật cấp công ty.

Đồng chí Cao Mạnh Hùng, Phó bí thư Đoàn Thanh niên khối  Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Cao Mạnh Hùng –  Phó bí thư Đoàn Thanh niên khối  Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo mong muốn  Đoàn Công ty cổ phần Trung Đô cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích sáng tạo, năng động của tuổi trẻ, tạo sức mạnh đồng bộ trong công tác Đoàn. Coi trọng công tác thi đua khen thưởng để thi đua trở thành động lực thúc đẩy phong trào. Động viên đoàn viên thanh niên tu dưỡng đạo đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu vận hành nhà máy.

Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào về sáng kiến kỹ thuật, sáng kiến trong công tác quản lý, báo cáo chuyên đề. Chủ động tham mưu với cấp ủy và chính quyền đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Ngoài ra cần mạnh dạn đề xuất để nâng cao chỉ tiêu giới thiệu đoàn cho tổ chức đảng, mạnh dạn đăng ký đảm nhiệm công trình phần việc thanh niên lớn hơn, xứng đáng với vai trò, vị thế của Công ty cổ phần Trung Đô.

Đồng chí Nguyễn Duy Hiền  –  Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty cổ phần Trung Đô phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy HIền – Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc Công ty cho biết: hiện tại, lực lượng đoàn viên thanh niên giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt ở đơn vị, các vị trí quan trọng trong dây chuyền sản xuất của Công ty do đó Công ty có phát triển ổn định, bền vững một phần là nhờ lực lượng đoàn viên thanh niên.

Để phát huy vai trò xung kích của thanh niên, đồng chí Nguyễn Duy Hiền  đề nghị Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Trung Đô: Cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Công đoàn, thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, đề xuất các giải pháp cụ thể phục vụ sự phát triển của công ty.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phấn đấu xây dựng đoàn thanh niên thực sự trở thành một tổ chức vững mạnh; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo đổi mới, đa dạng hóa các nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp, đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo đi vào chiều sâu; tạo các diễn đàn, hình thành môi trường hoạt động rộng mở, thuận lợi để tập hợp, đoàn kết trên tất cả mọi lĩnh vực. Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ đoàn viên thanh niên có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của công ty.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đoàn Thanh niên Công ty cp Trung Đô nhiệm kỳ 2022-2027

Tăng cường sự phối hợp với các tổ chức khác. Huy động tận dụng đội ngũ trí thức thanh niên, đẩy mạnh hoạt động triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mang tính thực tiễn cao phù hợp với điều kiện thực tế của công ty, góp phần đưa khoa học, công nghệ trở thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu để phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp đội ngũ đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và bổn phận của mình; phát huy những phẩm chất tốt, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống theo truyền thống của dân tộc…Quy tụ, đoàn kết, hợp tác hoạt động dưới mái nhà chung của đoàn thanh niên, góp phần tăng cường đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng các hoạt động đoàn thanh niên.

Đại diện Đoàn Thanh niên khối  Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và Đảng ủy Công ty CP Trung Đô tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Thanh niên Công ty CP Trung Đô nhiệm kỳ 2022-2027

Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 8 đồng chí, bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội và đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn Thanh niên niên khối  Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người