HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Công ty Cổ phần TRUNGDO tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp

Ngày 27/5/2023, tại Hội trường lớn- Nhà máy Trungdo Slabstone, Công ty Cổ phần TRUNG ĐÔ tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội có sự tham dự của Ban lãnh đạo cùng các Cổ đông của Công ty. Mặc dù năm 2022, tình hình nền kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những quyết sách, chỉ đạo phù hợp kịp thời, đẩy mạnh đầu tư phát triển khoa học công nghệ; Cải tiến máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng suất lao động trong sản xuất , tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy, với việc nắm bắt nhanh những cơ hội đầu tư, nhu cầu thị hiếu sản phẩm của khách hàng cùng nỗ lực không ngừng của tập thể Cán bộ Công nhân viên , lao động trong toàn Công ty. Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội kết thúc thành công với sự nhất trí của toàn thể Cổ đông tham dự, thể hiện sự tín nhiệm, sự kỳ vọng lớn lao của Cổ đông đối với chiến lược phát triển bền vững của TRUNGDO. Với niềm tin đó cùng định hướng phát triển đúng đắn và sự đồng tâm nhất trí của HĐQT,Ban lãnh đạo và tập thể Cán bộ, Công nhân viên, lao động trong toàn Công ty cổ phần TRUNGDO sẽ phát triển lên một tầm cao mới, gia tăng giá trị lợi ích lâu dài cho các Cổ đông cũng như góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người