HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Công ty cổ phần Trung Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 26/06/2024, Công ty cổ phần Trung Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp
Trong năm 2023, Công ty CP Trung Đô đã không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra. Giá trị sản xuất kinh doanh trong năm 2023 đã đạt được những con số ấn tượng, doanh thu đạt trên 522 tỷ đồng, khẳng định sự phát triển bền vững và tiềm năng mạnh mẽ của công ty.
Mặc dù nền kinh tế đang có những dấu hiệu chậm lại, có nhiều khó khăn thử thách, song Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Trung Đô đã có những quyết sách đúng đắn để phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư đúng hướng.
Cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên. Chúng ta cùng nhau hướng tới một năm 2024 thành công rực rỡ hơn nữa!
viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người