HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

THÔNG TIN CHI TIẾT

Với mảng Công Nghệ, TRUNG DO xác định nhiều mũi nhọn để có thể thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ, trong đó có ba điểm chính. Đầu tiên là tập trung đầu tư đội ngũ nhân sự, hạ tầng để phát triển sản xuất phần mềm. Mũi nhọn thứ hai là tập trung đầu tư trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao. Mũi nhọn thứ ba là lập Quỹ Đầu tư về công nghệ với nhiệm vụ tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phát triển những dự án công nghệ - trí tuệ nhân tạo có khả năng ứng dụng cao trên phạm vi toàn cầu.
Ngoài việc được hỗ trợ về tài chính, các đối tác của TRUNG DO sẽ được sử dụng hệ sinh thái của Tập đoàn để tổ chức thực nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm.

2021

CÔNG NGHỆ

TRUNGDO định hướng trở thành Tập đoàn Công nghệ - Công nghiệp - Thương mại Dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

CÁC THƯƠNG HIỆU

TRUNGDO Granite

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

TRUNGDO SLABSTONE

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

DM-BÊ-TÔNG-THƯƠNG-PHẨM

GẠCH TUYNEL, Bê tông thương phẩm

Sự ra đời của TRUNGDO thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm thế giới.

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người