Trung Đô báo lãi 40 tỷ đồng nửa đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của CTCP Trung Đô tăng mạnh từ 1.236,8 tỷ đồng lên 1.615,6 tỷ đồng, doanh thu nửa đầu năm đạt 332,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 40,1 tỷ đồng. Toà nhà của CTCP Trung Đô tại Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh. Ảnh: Văn Dũng CTCP Trung […]