HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Hội nghị người lao động 2024

Trong không khí thi đua của những tháng đầu năm, Công ty CP Trung Đô triển khai tổ chức Hội nghị Người lao động tại các đơn vị trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu người lao động đã được nghe báo cáo hoạt động SXKD của đơn vị năm 2023, kế hoạch SXKD […]

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người