Thứ 7, Ngày 11 tháng 7 năm 2020 07:23:35 AM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 125 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
01/07/2020
Công bố Ký hợp đồng kiểm toán về việc soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 giữa Công ty cổ phần Trung Đô và Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt (địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, Phướng Cát linh, Quậ
2
29/06/2020
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trung Đô (TDF) năm 2020.
3
26/06/2020
Tài Liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Trung Đô - TDF năm 2020.
4
16/06/2020
Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 & Tài liệu ĐHCĐ - TDF
5
29/05/2020
Thông báo số 1935//TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - TDF
6
27/05/2020
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 - TDF
7
26/05/2020
Thông báo về việc đính chính nội dung thông tin đã công bố.
8
21/05/2020
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông - TDF
9
15/05/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ.
10
04/05/2020
Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng - Công ty cổ phần Trung Đô - Mã CK : TDF
11
04/05/2020
Thông báo số 391/TB-SGDHN về Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty cổ phần Trung Đô.
12
04/05/2020
Quyết định số 188/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Trung Đô.
13
29/04/2020
Giải trình biến động lợi nhuận quý I.2020 - Công ty cổ phần Trung Đô
14
31/03/2020
Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 - Công ty cổ phần Trung Đô
15
15/04/2020
Thông báo đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 14/04/2020 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ.