Thứ 7, Ngày 6 tháng 3 năm 2021 05:12:38 PM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 155 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
30/01/2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - TDF
2
28/01/2021
Giải trình biến động chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính.
3
27/01/2021
Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 - TDF
4
19/01/2021
Công văn số 94/UBCK-GSĐC về việc gia hạn thời gian công bố BCTC
5
28/12/2020
TDF - Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô về việc ban hành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
6
28/12/2020
TDF - Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô về việc Điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ.
7
09/12/2020
Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán - Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 09/12/2020.
8
26/11/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh.
9
10/11/2020
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 10 tháng 11 năm 2020 - TDF
10
02/11/2020
Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và Điều lệ sửa đổi..
11
28/10/2020
Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 - TDF
12
20/10/2020
Đính chính Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
13
17/10/2020
Bổ sung danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư đợt chào bán riêng lẻ vào báo cáo chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ số 667/CT-TCKT.
14
10/10/2020
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - TDF
15
09/10/2020
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cổ phiếu công ty cổ phần Trung Đô - TDF