Thứ 4, Ngày 22 tháng 1 năm 2020 05:27:02 AM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 98 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
02/01/2020
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD.
2
31/12/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Nguyễn Trọng Tâm.
3
31/12/2019
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan - Nguyễn Thị Mỹ Cảnh
4
31/12/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn -Hoàng Công Phúc
5
25/12/2019
Thông báo đính chính lại nội dung Nghị quyết HĐQT số 59/NQQ-HĐQT ngày 17/12/2019
6
18/12/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Hồng Sơn
7
17/12/2019
Nghị quyết V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
8
17/12/2019
Nghị quyết V/v Triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
9
17/12/2019
Nghị quyết HĐQT Công ty CP Trung Đô V/v Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019
10
16/12/2019
Thông báo giao dịch cổ phiểu của cổ đông nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Nguyễn Thị Mỹ Cảnh
11
13/12/2019
Thông báo giao dịch cổ phiểu của cổ đông nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Hồng Sơn
12
10/12/2019
Biên bản kiểm phiếu & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
13
25/11/2019
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019: Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Dự thảo)
14
06/11/2019
Thông báo chốt DSCĐ có quyền biểu quyết ĐHCĐ với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019.
15
22/10/2019
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 - TRUNGDO