Thứ hai, Ngày 21 tháng 10 năm 2019 06:39:27 AM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 83 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
15/10/2019
Công văn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019
2
10/10/2019
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Bá Hoan.
3
05/10/2019
Mẫu chuyển nhượng cổ phần năm 2019.
4
05/10/2019
Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - Nguyễn Bá Hoan
5
20/09/2019
Mẫu đề nghị nhận cổ tức năm 2018 bằng chuyển khoản - TRUNGDO
6
20/09/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - Nguyễn Bá Hoan
7
16/09/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Bá Hoan
8
06/09/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Công ty TNHH Vĩ Năng
9
05/09/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty TRUNGDO
10
05/09/2019
Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 - TRUNGDO
11
05/09/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Nguyễn Xuân Anh - Nguyễn Hồng Hải - Cao Thị Thúy Hằng
12
30/08/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:Nguyễn Bá Hoan-Nguyễn Duy Hiền-Trần Văn Hoàn-Đoàn Quang Lê-Phạm Hải Linh-Nguyễn T Thu Hiền
13
30/08/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Hoàng Công Phúc.
14
30/08/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- Nguyễn Trọng Tâm
15
26/08/2019
Đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người liên quan của người nội bộ.