Thứ 3, Ngày 18 tháng 6 năm 2019 05:40:35 AM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 61 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
05/06/2019
Điều lệ Công ty cổ phần Trung Đô - ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2
05/06/2019
Quy chế nội bộ Công ty CP trung Đô - ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
3
29/05/2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - TRUNGDO
4
29/05/2019
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - TRUNGDO
5
25/05/2019
Bản Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ năm 2019.
6
25/05/2019
Quy chế Quản trị về nội bộ công ty cổ phần TRUNGDO.
7
24/05/2019
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - TRUNGDO
8
05/06/2019
Bảng so sánh sửa đổi điều lệ năm 2019(Dự thảo)
9
16/05/2019
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - TRUNGDO
10
16/05/2019
Thông báo về việc mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần TRUNGDO
11
17/04/2019
Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 - Công ty cổ phần Trung Đô
12
31/03/2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP TRUNGDO năm 2018
13
31/03/2019
Báo cáo thường niên năm 2018 - TRUNGDO
14
26/03/2019
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán- TRUNGDO
15
31/01/2019
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV năm 2018 - TRUNGDO