Thứ 7, Ngày 7 tháng 12 năm 2019 07:56:26 AM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 86 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
25/11/2019
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019: Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Dự thảo)
2
06/11/2019
Thông báo chốt DSCĐ có quyền biểu quyết ĐHCĐ với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019.
3
22/10/2019
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 - TRUNGDO
4
15/10/2019
Công văn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019
5
10/10/2019
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Bá Hoan.
6
05/10/2019
Mẫu chuyển nhượng cổ phần năm 2019.
7
05/10/2019
Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - Nguyễn Bá Hoan
8
20/09/2019
Mẫu đề nghị nhận cổ tức năm 2018 bằng chuyển khoản - TRUNGDO
9
20/09/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - Nguyễn Bá Hoan
10
16/09/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Bá Hoan
11
06/09/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Công ty TNHH Vĩ Năng
12
05/09/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty TRUNGDO
13
05/09/2019
Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 - TRUNGDO
14
05/09/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Nguyễn Xuân Anh - Nguyễn Hồng Hải - Cao Thị Thúy Hằng
15
30/08/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:Nguyễn Bá Hoan-Nguyễn Duy Hiền-Trần Văn Hoàn-Đoàn Quang Lê-Phạm Hải Linh-Nguyễn T Thu Hiền