Thứ 6, Ngày 3 tháng 4 năm 2020 10:14:38 AM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 106 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
20/03/2020
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán - TDF
2
16/07/2018
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (Đăng bổ sung)
3
17/04/2018
Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 (Đăng bổ sung)
4
12/03/2020
Báo cáo giải trình số liệu báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán.
5
10/03/2020
Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 thánh 12 năm 2019 - TRUNGDO.
6
03/02/2020
Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD (TB này thay cho thông báo ngày 02/01/2020)
7
22/02/2020
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 - TRUNGDO
8
22/02/2020
Công văn giải trình thưch hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đại chúng.
9
02/01/2020
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD.
10
31/12/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Nguyễn Trọng Tâm.
11
31/12/2019
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan - Nguyễn Thị Mỹ Cảnh
12
31/12/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn -Hoàng Công Phúc
13
25/12/2019
Thông báo đính chính lại nội dung Nghị quyết HĐQT số 59/NQQ-HĐQT ngày 17/12/2019
14
18/12/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Hồng Sơn
15
17/12/2019
Nghị quyết V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.