Thứ 5, Ngày 25 tháng 4 năm 2019 06:49:59 AM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 51 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
17/04/2019
Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 - Công ty cổ phần Trung Đô
2
31/03/2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP TRUNGDO năm 2018
3
31/03/2019
Báo cáo thường niên năm 2018 - TRUNGDO
4
26/03/2019
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán- TRUNGDO
5
31/01/2019
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV năm 2018 - TRUNGDO
6
16/01/2019
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô
7
12/10/2018
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 - Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ
8
01/01/2018
Mẫu giấy chuyển nhượng cổ phần 2018.
9
31/03/2018
Báo cáo thường niên 2017 - Công ty cổ phần Trung Đô.
10
12/09/2018
Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức 2017 bằng chuyển khoản .
11
12/09/2018
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 - Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ.
12
27/08/2018
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán - TRUNGDO
13
14/08/2018
Công văn số 5039/UBCK - GSĐC của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô.
14
29/06/2018
Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô.
15
16/06/2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô