Thứ 7, Ngày 16 tháng 2 năm 2019 01:44:19 AM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 47 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
31/01/2019
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV năm 2018 - TRUNGDO
2
16/01/2019
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô
3
12/10/2018
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 - Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ
4
01/01/2018
Mẫu giấy chuyển nhượng cổ phần 2018.
5
31/03/2018
Báo cáo thường niên 2017 - Công ty cổ phần Trung Đô.
6
12/09/2018
Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức 2017 bằng chuyển khoản .
7
12/09/2018
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 - Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ.
8
27/08/2018
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán - TRUNGDO
9
14/08/2018
Công văn số 5039/UBCK - GSĐC của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô.
10
29/06/2018
Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô.
11
16/06/2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô
12
14/06/2018
Thông báo Vv mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Trung Đô.
13
31/03/2018
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán - TRUNGDO.
14
05/01/2018
Công văn trả lời về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại công ty CP TRUNG ĐÔ
15
28/12/2017
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ - TRUNGDO