Thứ 5, Ngày 22 tháng 8 năm 2019 09:31:40 AM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 70 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
21/08/2019
Công bố giao dịch cổ phiếu và người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Cao Thị Thị Hằng
2
19/08/2019
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2019 sau soán xét.
3
19/08/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
4
15/08/2019
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán ngày 08 tháng 7 năm 2019 cho soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần Trung Đô với đơn vị kiểm toán.
5
14/08/2019
Báo cáo tài chính bán niên 2019 - TRUNGDO
6
12/07/2019
Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
7
12/07/2019
Nghị Quyết về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
8
12/07/2019
Nghị Quyết HĐQT Công ty CP TRUNG ĐÔ về việc triển khai nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.
9
15/07/2019
Báo cáo tài chính Quý II Năm 2019 - TRUNGDO
10
05/06/2019
Điều lệ Công ty cổ phần Trung Đô - ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11
05/06/2019
Quy chế nội bộ Công ty CP trung Đô - ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
12
29/05/2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - TRUNGDO
13
29/05/2019
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - TRUNGDO
14
25/05/2019
Bản Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ năm 2019.
15
25/05/2019
Quy chế Quản trị về nội bộ công ty cổ phần TRUNGDO.