CBTT NQ HĐQT về việc giải phóng mặt bằng, di dời XN Trung Đô Hoàng Mai theo chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An.

en_USEnglish

For a better life for everyone