Chủ nhật, Ngày 24 tháng 6 năm 2018 00:45:16 AM

Xí nghiệp thành viên

1. Nhà máy Granite Trung Đô.

Địa chỉ:Đường Đặng Thai Mai KCN Bắc Vinh Nghệ An
Điện thoại: 038.3511776 - 3514076  , Fax: 038.3512130.
Email: granite@trungdo.vntrungdokd@gmail.com
Giám đốc:  LÊ XUÂN ĐẠT
Mobile: 0982.057.497

2. Xí nghiệp TRUNGDO Nam Giang.

Địa chỉ: Km số 8 + 200 quốc lộ 46 Vinh – Nam Đàn
Điện thoại: 038.3762826 – 3821139 Fax : 038.3762826
Mail: namgiang@trungdo.vn
Giám đốc: Nguyễn Duy Hiền.
Mobile:      0983.737959

3. Xí nghiệp TRUNGDO Hoàng Mai.

Địa chỉ : Thị Xã Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Điện thoại : 038.3664233 – 038.3664235      Fax: 038.3664127.
Email: hoangmai@trungdo.vn
Giám đốc : Phạm Hải Linh.
Mobile:       0913.274810

4. Xí nghiệp TRUNGDO Hồng Lĩnh.

Địa chỉ : Quốc lộ 1A - Đức Thuận - Thị xã Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 
Điện thoại : 039.835297      Fax: 038.3835297.
Email: honglinh@trungdo.vn
Giám đốc : Nguyễn Đình Hà.
Mobile:       0943.802777.

5. Xí nghiệp TRUNGDO 1.

Địa chỉ: : Số 15 - Đường Cù chính Lan- Tp Vinh - Nghệ An.
Điện thoại: 0383.551539 - Email: trungdo1@trungdo.vn
Giám đốc: Trần Thanh Bình.
Mobile: 0989.199019

6. Trung tâm TVXD TRUNGDO.

Địa chỉ: 231 – Đường Lê Duẩn – TP Vinh Nghệ An
Điện thoại: 038- 3833814 – 3833813 – 3842282 – 3561037.
Fax: 038 3567265 - Email: tttv@trungdo.vn
Giám Đốc: Đường Công Nhân.
Mobile:      0903.223696