Thứ 7, Ngày 23 tháng 6 năm 2018 02:49:14 PM

Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ tham gia hội chợ xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch Nghệ An 2011

30/08/2011
Nghệ An đang từng bước phát triển, xứng tầm với trung tâm kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội chợ triển ...
Xem tiếp

Thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

26/05/2011
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ xin trân trọng thông báo đến quí cổ đông về công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ như sau:
Xem tiếp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

18/04/2011
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 - Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ-Tổng công ty xây dựng Hà Nội.
Xem tiếp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2009 - CÔNG TY CP TRUNGDO

02/02/2010
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2009 - CÔNG TY CP TRUNGDO
Xem tiếp