Thứ 7, Ngày 6 tháng 3 năm 2021 05:20:17 AM

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 – Triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty CP Trung Đô.

Chiều ngày 05/01/2020 tại Hội trường lớn, Đảng bộ Công ty cổ phần Trung Đô đã tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Hiền - Bí thư Đảng bộ cùng với sự có mặt của toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ.

                                         Đ/c Nguyễn Duy Hiền – Bí thư Đảng ủy - Phó GĐ Công ty chủ trì hội nghị

        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hiền đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác đã làm được trong năm qua, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2021, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để Đảng bộ phấn đấu hoàn thành trong năm tới. Trong năm 2020, Đảng bộ Công ty đã làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao công tác giáo dục tư tưởng; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát đảng viên và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

                       Đ/c Nguyễn Hồng Sơn : Phó bí thư Đảng ủy – CT HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

           Năm 2020,tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid cũng như thiên tai gây ra đã ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của công ty đặc biệt là tiến độ thực hiện dự án tại Nghi Văn. Ngay từ những ngày đầu năm BCH Đảng ủy đã phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp với phương châm tiết kiệm hiệu quả tích cực áp dụng KHCN trong sản xuất cũng như quản lý. Nên về cơ bản Công ty đã duy trì được sản xuất ổn định; các chỉ tiêu về tài chính như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách… đều đạt kế hoạch đề ra.

          Củ thể năm 2020 doanh thu đạt 581,8 tỷ đồng; nộp ngân sách 53 tỷ đồng; lãi trước thuế 80 tỷ đồng, thu nhập bình quân đặt 7,2 tr.đ/người/tháng; Công tác an sinh xã hội 420 triệu đồng…Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đặt ra doanh thu toàn Công ty phấn đấu đạt 703,3 tỷ đồng; số lao động có việc làm là 650 người; Nộp ngân sách nhà nước 45 tỷ đồng; Thu nhập bình quân 7,5 tr.đ/người/tháng; Công tác An sinh xã hội 600 triệu đồng; Đầu tư mới 600 tỷ đồng…

Đ/c Nguyễn Nhật Tuấn – UV BTV Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Thay mặt Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, Đ/c Nguyễn Nhật Tuấn trao Giấy khen cho các đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2020.

Đ/c Nguyễn Duy Hiền: Bí thư Đảng ủy – PGĐ Công ty và Đ/c Nguyễn Bá Hoan – GĐ Công ty trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

       Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị kết thúc với sự đoàn kết nhất trí cao. Tập thể Đảng bộ Công ty CP Trung Đô quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

(Nguồn tin: Quốc Khánh)