Thứ 7, Ngày 19 tháng 1 năm 2019 07:10:27 AM

Công ty CP Trung Đô: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Sáng 29/6, Công ty Cổ phần Trung Đô tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
       Về dự có đại diện Đảng ủy, Ban giám đốc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội và 48 cổ đông đại diện cho 99% vốn Điều lệ Công ty.

                                      Đoàn Chủ tịch Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Trung Đô.

                                  48 cổ đông đại diện 99,995% vốn Điều lệ Công ty CP Trung Đô dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Năm 2016, mặc dù chịu cạnh tranh gay gắt từ các đối tác và gặp không ít khó khăn về nguyên liệu đầu vào sản xuất gạch nung nhưng Công ty CP Trung Đô đã nỗ lực và sáng tạo nên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 666 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước; doanh thu đạt 594 tỷ, tăng 18,26% so với năm trước; lợi nhuận đạt 72,2 tỷ đồng, tăng 114,2% so với năm 2015; nạp ngân sách nhà nước 33 tỷ đồng, bình quân thu nhập lao động 6 triệu/tháng.

Trong năm, Công ty sản xuất được 2,228 triệu m2 gạch granite, 3,735 triệu viên ngói gốm sứ; sản xuất 107 triệu viên gạch xây quy tiêu chuẩn, sản xuất và tiêu thụ 163 ngàn mbê tông tươi thương phẩm; tiếp tục đầu tư xây lắp một số hạng mục bất động sản, đầu tư trên  46 tỷ đồng để cải tiến, tu sửa máy móc…


Dự án chung cư và thương mại 21 tầng do Công ty CP Trung Đô làm chủ đầu tư đang được triển khai tại Khu đô thị Nam Nguyễn Sĩ Sách, phường Hưng Dũng, TP Vinh.

                        Các cổ đông Công ty CP Trung Đô biểu quyết thông qua Nghị quyết tăng vốn Điều lệ tại Đại hội cổ đông năm 2017.

Bước vào năm 2017, Công ty phấn đấu giá trị sản xuất kinh doanh đạt 700 tỷ đồng, doanh thu đạt 600 tỷ. Song song với cải tiến công nghệ, duy trì năng lực sản xuất tại các nhà máy hiện có, Công ty tiếp tục đầu tư các dự án mới lớn hơn và công suất cao hơn, nhằm chuẩn bị dần thay thế công nghệ sản xuất đã lạc hậu.

Để có thêm nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư trên, Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty sẽ được điều chỉnh tăng từ 92,6 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Ngoài lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty cũng tiếp tục đầu tư xây dựng và xúc tiến đầu các dự án đầu tư bất động sản tại khu đất do Công ty làm chủ sử dụng; từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động./.

(Nguồn tin: Nguyễn Hải)