Thứ 3, Ngày 18 tháng 2 năm 2020 01:53:49 PM

Công ty CP TRUNGDO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Sáng 29/5, Công ty Cổ phần TRUNG ĐÔ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 

Về dự có đại diện Đảng ủy, Ban giám đốc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội và 90 cổ đông đại diện cho 99,62 % vốn Điều lệ Công ty.


           
                  Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần TRUNGDO.                                            90 cổ đông đại diện cho  99,62 % Vốn điều lệ Công ty

Năm 2018, mặc dù chịu cạnh tranh gay gắt từ các đối tác và gặp không ít khó khăn về nguyên liệu đầu vào sản xuất gạch nung nhưng Công ty CP Trung Đô đã nỗ lực và sáng tạo nên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 700 tỷ đồng, tăng 3,86 % so với năm trước; doanh thu đạt 686 tỷ tăng 20,3 % so với năm trước; lợi nhuận đạt 74 tỷ đồng tăng 2,8 % so với năm trước; nộp ngân sách nhà nước 27 tỷ đồng, bình quân thu nhập lao động 7 triệu/tháng; Tỷ suất cổ tức/ Vốn điều lệ 20%.Đầu năm 2019 hoàn thành và đưa vào sử dụng Tòa  nhà 21 tầng TRUNGDO CT21 - KĐT nam Nguyễn Sỹ Sách - P. Hưng Dũng - TP Vinh

Trong năm, Công ty sản xuất được 2,848 triệu m2 gạch granite; 4,699 triệu viên ngói gốm sứ; sản xuất 105 triệu viên gạch xây quy tiêu chuẩn, sản xuất và tiêu thụ 114 ngàn m3  bê tông tươi thương phẩm; hoàn thành xây lắp một số hạng mục bất động sản như Nhà liền kề Duy Tân, Tòa nhà TRUNGDO Tower 21 tầng tại khu đô thị Nam Nguyễn Sỹ Sách;  tiếp tục hoàn thành xây lắp dự án Nhà N03 –T6,  23 tầng Khu Ngoại giao đoàn – Từ Liêm – Hà Nội; đầu tư hàng chục  tỷ đồng để cải tiến, tu sửa máy móc…Cũng Trong năm 2018, Công ty đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận  điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp tại xã  Nghi Văn, Nghi Lâm huyện Nghi Lộc – Nghệ An, tọa lạc trên khu đất rộng 42 ha với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng.

                          Phối cảnh tổng thể khu liên hợp SXVL xây dựng TRUNGDO Nghi Văn


                 Các cổ đông công ty CP TRUNG ĐÔ biểu quyết các vấn đề thông qua Nghị Quyết tại đại hội.

Bước vào năm 2019, Công ty phấn đấu giá trị sản xuất kinh doanh đạt 720 tỷ đồng, doanh thu đạt 700 tỷ. Song song với cải tiến công nghệ, duy trì năng lực sản xuất tại các nhà máy hiện có, Công ty tiếp tục đầu tư các dự án mới lớn hơn và công suất cao hơn, nhằm chuẩn bị dần thay thế công nghệ sản xuất đã lạc hậu.

  Ngoài lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty cũng tiếp tục đầu tư xây dựng và xúc tiến đầu các dự án đầu tư bất động sản tại khu đất do Công ty làm chủ sử dụng; từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động./.

(Nguồn tin: TRUNGDO)