Thứ 6, Ngày 3 tháng 4 năm 2020 12:32:06 AM

CÔNG TY CP TRUNGDO NẰM TRONG TOP 1000 DN NỘP THUẾ TNDN LỚN NHẤT CẢ NƯỚC.

Sáng 3/8, Tổng cục Thuế tổ chức “Lễ công bố 1.000 doanh nghiệp (DN) nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017”. Đây là năm thứ 2 Tổng cục Thuế trực tiếp công bố Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam.

Trong Bảng xếp hạng năm 2017, Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ vinh dự nằm trong TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất cả nước.


 Năm 2017, Doanh thu Công ty đạt 521 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 72 tỷ đồng, cổ tức 20%/ Voond điều lệ, nộp ngân sách nhà nước 38 tỷ đồng.
Bước vào năm 2018, Công ty phấn đấu giá trị sản xuất kinh doanh đạt 700 tỷ đồng, Doanh thu đạt 620 tỷ. Song song với cải tiến công nghệ, duy trì năng lực sản xuất tại các nhà máy hiện có, Công ty tiếp tục đầu tư các dự án mới lớn hơn và công suất cao hơn, nhằm chuẩn bị thay thế công nghệ sản xuất cũ lạc hậu.
Ngoài lĩnh vực thế mạnh là sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng và xúc tiến đầu tư các dự án Bất động sản  tại khu đất do công ty làm chủ sử dụng, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động ./.

(Nguồn tin: TRUNGDO)