Thứ 5, Ngày 18 tháng 10 năm 2018 05:21:54 PM

phụ kiện ngói gốm sứ

Ngói nóc Phượng Hoàng

Mã sản phẩm: PKN 62
Phân cảnh: Khác 1
Kích thước: khác
Chủng loại: Phụ kiện ngói gốm sứ
Bề mặt:
Nhãn hiệu: TRUNGDO

Mô tả sản phẩm

Công ty cổ phần TRUNGDO.
Địa chỉ sản xuất: Nhà máy Granite TRUNG ĐÔ, KCN Bắc Vinh, Nghệ An
Tel: 0383.511776-3514076, Email: trungdokd@gmail.com.
Showroom: Số 01 , Dãy liền kề Lê Nin, Vinh, Nghệ An, Tel: 0388.668678.
Kích thước: 200mmx260mm
Trọng lượng:  1,3 kg
Số viên/m: 4 viên/md