Thứ 7, Ngày 25 tháng 5 năm 2019 04:13:45 PM

phụ kiện ngói gốm sứ

Ngõi cuối nóc Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: QPKON 62
Phân cảnh: Khác 1
Kích thước: khác
Chủng loại: Phụ kiện ngói gốm sứ
Bề mặt:
Nhãn hiệu: TRUNGDO

Mô tả sản phẩm

Công ty cổ phần TRUNGDO.
Địa chỉ sản xuất: Nhà máy Granite TRUNG ĐÔ, KCN Bắc Vinh, Nghệ An
Tel: 0383.511776-3514076, Email: trungdokd@gmail.com.
Showroom: Số 01 , Dãy liền kề Lê Nin, Vinh, Nghệ An, Tel: 0388.668678.
Kích thước: 300mmx250mm.
Trọng lượng: 2 kg