Thứ 7, Ngày 23 tháng 1 năm 2021 05:33:15 PM

phụ kiện ngói gốm sứ

Ngói chạc 3 Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: QPK3G
Phân cảnh: Khác 1
Kích thước: khác
Chủng loại: Phụ kiện ngói gốm sứ
Bề mặt:
Nhãn hiệu: TRUNGDO

Mô tả sản phẩm

Công ty cổ phần TRUNGDO.
Địa chỉ sản xuất: Nhà máy Granite TRUNG ĐÔ, KCN Bắc Vinh, Nghệ An
Tel: 0383.511776-3514076, Email: trungdokd@gmail.com.
Showroom: Số 01 , Dãy liền kề Lê Nin, Vinh, Nghệ An, Tel: 0388.668678.
Kích thước:   210mmx210mmx220mm
Trọng lượng:  3 kg