Thứ 4, Ngày 19 tháng 12 năm 2018 04:12:39 AM

Ngói đất nung

Mã sản phẩm: N22
Phân cảnh: Khác 1
Kích thước: khác
Chủng loại: Ngói đất nung
Bề mặt:
Nhãn hiệu:

Mô tả sản phẩm

Ngói lợp 22 viên/m2-Công ty cổ phần TRUNGDO.
Địa chỉ sản xuất:

Xí nghiệp TRUNGDO Nam Giang
Địa chỉ: Km số 8 + 200 quốc lộ 46 Vinh - Nam Đàn.
Điện thoại: 038.3762826 - 3821139, Email: namgiang@trungdo.vn