Thứ 4, Ngày 25 tháng 4 năm 2018 01:58:22 PM

Ngói đất nung

Ngói úp nóc

Mã sản phẩm: NB
Phân cảnh: Khác 1
Kích thước: khác
Chủng loại: Ngói đất nung
Bề mặt:
Nhãn hiệu: TRUNGDO

Mô tả sản phẩm

Công ty cổ phần TRUNGDO.
Địa chỉ sản xuất:

Xí nghiệp TRUNGDO Nam Giang
Địa chỉ: Km số 8 + 200 quốc lộ 46 Vinh - Nam Đàn.
Điện thoại: 038.3762826 - 3821139, Email: namgiang@trungdo.vn