Thứ 6, Ngày 22 tháng 3 năm 2019 11:12:44 PM

Ngói đất nung

Ngói âm chữ thọ

Mã sản phẩm: ACT
Phân cảnh: Khác 1
Kích thước: khác
Chủng loại: Ngói đất nung
Bề mặt:
Nhãn hiệu:

Mô tả sản phẩm

Công ty cổ phần TRUNGDO.
Địa chỉ sản xuất:

Xí nghiệp TRUNGDO Nam Giang
Địa chỉ: Km số 8 + 200 quốc lộ 46 Vinh - Nam Đàn.
Điện thoại: 038.3762826 - 3821139, Email: namgiang@trungdo.vn