Thứ 7, Ngày 28 tháng 11 năm 2020 02:10:36 PM

Hệ thống phân phối miền Nam

25. CÔNG TY TNHH VĨ NĂNG

Địa chỉ: Số 195/7, Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh       

Điện thoại: 028.39813982 - 0907.828800

Email: vinang42c@yahoo.com.vn - mdung85@yahoo.com.vn