Thứ 4, Ngày 25 tháng 4 năm 2018 01:48:34 PM

Gạch lát granite muối tiêu

Mã sản phẩm: MM6603
Phân cảnh: Khác
Kích thước: 60x60
Chủng loại: Gạch lát granite muối tiêu
Bề mặt: Men bán bóng
Nhãn hiệu: TRUNGĐÔ

Mô tả sản phẩm