Thứ 7, Ngày 16 tháng 2 năm 2019 01:44:57 AM

Gạch lát granite muối tiêu

Mã sản phẩm: MM6603
Phân cảnh: Khác
Kích thước: 60x60
Chủng loại: Gạch lát granite muối tiêu
Bề mặt: Men bán bóng
Nhãn hiệu: TRUNGĐÔ

Mô tả sản phẩm