Thứ 7, Ngày 6 tháng 3 năm 2021 05:10:13 AM

Gạch Tuynel

Gạch rỗng 4 lỗ

Mã sản phẩm: GR4
Phân cảnh: Khác 1
Kích thước: 220x150x60
Chủng loại: Gạch Tuynel
Bề mặt:
Nhãn hiệu: TRUNGDO

Mô tả sản phẩm

Công ty cổ phần TRUNGDO.
Địa chỉ sản xuất:

1. Xí nghiệp TRUNGDO Nam Giang
Địa chỉ: Km số 8 + 200 quốc lộ 46 Vinh - Nam Đàn.
Điện thoại: 038.3762826 - 3821139, Email: namgiang@trungdo.vn
2. Xí nghiệp TRUNGDO Hoàng Mai.
Địa chỉ: Thị xã Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ An.
Điện thoại: 038.3664233 - 038.3664235
Email: hoangmai@trungdo.vn
3. Xí nghiệp TRUNGDO Hồng Lĩnh
Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Đức Thuận - Thị xã Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.
Điện thoại: 039.835297 - Email: honglinh@trungdo.vn