Thứ 7, Ngày 6 tháng 3 năm 2021 05:21:55 AM

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đoàn Ngoại giao taị Hà Nội. địa điểm: Xã Xuân Đỉnh - Huyện Từ Liêm - Hà Nội

MẶT BẰNG VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ NHÌN TỪ HƯỚNG BẮC

 (Nguồn tin: TrungDo)