Thứ 4, Ngày 14 tháng 4 năm 2021 06:11:02 PM

Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai. Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Trung Đô( Tiền thân là công ty cổ phần xây dựng số 6)- Tổng công ty xây dựng Hà Nội

Tổng giá trị gói thầu:

 

Thời gian thực hiện:

 

    Ngay sau khi hình thành nhà máy, sản phẩm của công ty không những tham gia xây dựng công trình của các tầng lớp dân cư mà còn tham gia các dự án lớn như: Cầu vĩnh Tuy(Hà Nội), thủy điện bản Vẽ (Nghệ An), thủy  điện Hương Sơn(Hà Tĩnh), Trung tâm hội nghị Quốc gia(Hà Nội), dự án thủy lợi-thủy điện Cửa Đạt(Thanh Hóa)thủy điện Hố Hô (Quảng Bình)….

(Nguồn tin: CC6)