Thứ 4, Ngày 14 tháng 4 năm 2021 06:27:33 PM

Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền

1. Đối với sản phẩm của nhà máy granite Trung Đô

 Nhà máy đồng ý cho đổi, trả hàng và hoàn tiền đối với tất các các sản phẩm chính phẩm cho khách hàng với điều kiện hàng trả lại nguyên bao, nguyên kiện, đúng chất lượng tiêu chuẩn khi hàng xuất đi và theo các điều mục sau:

1.1 Đối với gạch ốp lát các loại:

a. Trả lại hàng do sử dụng thừa

+ Dưới 10 m2/ 1 mã SP: Trừ 50% giá xuất thực tế nhân với số lượng hàng trả

+ Trên 10 m2/ 1 mã SP: Trừ 35% giá xuất thực tế nhân với số lượng hàng trả

b. Trả lại nguyên lô đã xuất: Trừ 10% trị giá xuất lô hàng đó.

Chú ý: Trường hợp trả các mục 1.1.11.1.2 nếu xe của khách hàng vận chuyển trả lại thì được trừ phí vận chuyển trả lại theo quy định cước phí vận chuyển từng vùng, từng thời điểm theo định mức cước phí vận tải của nhà máy phù hợp với giá vận tại của thị trường lúc xuất hàng.

c. Trả lại do lỗi sản phẩm hoặc xuất sai mã hàng (Có biên bản xác nhận của cán bộ phụ trách khiếu nại hoặc Thủ kho TP): Xe Nhà máy chở về và không thu bất cứ khoản phí gì từ khách hàng.

1.2 Đối với ngói các loại:

a. Trả lại do sử dụng thừa:

+ Dưới 100 viên (Kể cả phụ kiện): Trừ 20% giá xuất thực tế nhân số lượng hàng trả

+ Từ 100 viên trở lên (Kể cả phụ kiện): Trừ 15% giá xuất thực tế nhân số lượng hàng trả

b. Trả lại nguyên lô đã xuất: Trừ 10% trị giá xuất lô hàng đó.

Chú ý:Trường hợp trả các mục 2.2.12.2.2 nếu xe của khách hàng vận chuyển trả lại thì được trừ phí vận chuyển trả lại theo quy định cước phí vận chuyển từng vùng, từng thời điểm theo định mức cước phí vận tải của nhà máy phù hợp với giá vận tại của thị trường lúc xuất hàng.

c. Trả lại do lỗi sản phẩm hoặc xuất sai mã hàng (Có biên bản xác nhận của cán bộ phụ trách khiếu nại hoặc thủ kho thành phẩm): xe Nhà máy chở về và không thu bất cứ phí gì từ khách hàng.

1.3 Đối với tất cả các sản phẩm chính phẩm:

- Nếu khách hàng tự vận chuyển mà thay đổi mục đích sử dụng đổi mã sản phẩm khác của nhà máy trong vòng 24 giờ kể từ khi xe hàng rời cổng Nhà máy thì giải quyết cho đổi ngang không thu phí.

- Nếu xe nhà máy vận chuyển mà khách thay đổi mục đích sử dụng đổi sản phẩm khác của nhà máy trong vòng 24 giờ kể từ khi xe hàng rời cổng Nhà máy thì chỉ thu chi phí vận chuyển đi, lại tùy theo quảng đường và giá vận tải tại thời điểm thực hiện.

1.4 Điều kiện trả hàng:

Hàng trả lại trong vòng 60 ngày kể từ ngày xuất hàng, gạch còn nguyên bao, nguyên kiện, không sứt mẻ sản phẩm, không rách, ướt, vấy bẩn bao bì, không vấy bẩn sản phẩm bằng hồ xi măng hoặc các chất liệu khác.

2 Đối với sản phẩm các xí nghiệp gạch tuynel

Khi sản phẩm được xác định chưa đạt yêu cầu, có biên bản xác nhận của 2 bên. Xí nghiệp cam kết sẽ đổi, thu hồi lại sản phẩm hoặc hoàn lại tiền cho khách hàng trong thời gian sớm nhất để không ảnh hưởng đến tiến độ của khách hàng và uy tín thương hiệu của Công ty.