Themes     

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập

LƯỢT TRUY CẬP: 1785821

Sơ đồ tổ chức


Tóm tắt cơ cấu tổ chức:
Hiện nay Công ty có:
. 05 Phòng, Ban gồm: Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Kế hoạch Đầu tư; Phòng Kỹ thuật Thi công; Phòng Tài chính Kế toán; Ban Quản lý Dự án Khu đô thị mới Nam Nguyễn Sỹ Sách.
. 07 Đơn vị trực thuộc gồm: Nhà máy Granite TRUNGDO; Xí nghiệp Gạch TRUNGDO Nam Giang; Xí nghiệp TRUNGDO Hoàng Mai; Xí nghiệp TRUNGDO Hồng Lĩnh; Xí nghiệp TRUNGDO 1; Xí nghiệp TRUNGDO 7; Trung tâm Tư vấn Xây dựng TRUNGDO.
* Tổng số Cán bộ, công nhân viên: 675 người.
* Chất lượng đội ngũ Cán bộ, công nhân viên:
Trình độ Đào tạo: Đại học: 69 người; Cao đẳng và trung cấp: 155 người; Sơ cấp và Công nhân Kỹ thuật: 451 người.          
* Các Tổ chức Đảng, Đoàn thể:
Đảng bộ Công ty là tổ chức Đảng cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội với 02 Đảng bộ Bộ phận, 06 Chi bộ trực thuộc và 158 Đảng viên.
Công đoàn Công ty là tổ chức Công đoàn cấp cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Hà Nội với 08 Công đoàn cơ sở và 675 đoàn viên.
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty là tổ chức Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Đoàn thanh niên CS HCM Tổng công ty Xây dựng Hà Nội với 06 Chi đoàn và gần 400 Đoàn viên.

 

 Trang chủ  |  Giới thiệu |  Liên hệ  | Sơ đồ Web  | Đăng ký |  Đăng nhập

Copyright 2008-2015 Công Ty cổ phần TRUNGDO

Địa chỉ: Số 205 - Lê Duẩn - Vinh - Nghệ An
Tel/Fax:038.3844410/3830431
Email:  info@trungdo.vn